คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการสมัครบริการ PlanetFiber GigaNET

1. เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ อาคารชุดของท่าน

2. PlanetFiber Call Center โทร. 02-792-2444

3. Official Line : @planetfiber

4. Facebook page : PlanetFiber

5. Website : www.planet-fiber.com

6. E-mail : planetfiber@planetcomm.co

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบริการด้วยวิธีการชำระผ่านบริการ Bill payment โดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินสด ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

             1.   เคาน์เตอร์ธนาคาร

             2.   ตู้ ATM

             3.   แอพพลิเคชั่นของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) หรือ หน้าเว็บไซต์ (Internet Banking)

โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการผ่าน 3 ธนาคาร คือ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

วิธีการคำนวณค่าบริการ

ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการรอบบิลใบแรก

ลูกค้าสมัครใช้บริการ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (รอบบิลวันที่ 1) ตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับดังนี้

ijjjopkp

ใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ท่านได้รับ จะเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่วันเริ่มให้บริการจนถึงวันตัดรอบบิล

  1. วิธีการคำนวณค่าบริการตั้งแต่วันเริ่มให้บริการได้จนถึงวันตัดรอบบิล

= จำนวนวันที่ใช้บริการ  x ค่าบริการรายเดือน

จำนวนวันในเดือนนั้น (28, 29, 30 or 31)

Ex.

= 15 x 999 = 547.84 บาท

วิธีการตรวจสอบและการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

1.เปิด-เปิด Wi-Fi Router

2.ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน (เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, Tablet, SmartTV) กับ Wi-Fi Router

Conversely, the less a child knows when it starts school, the harder and harder it becomes for it https://justbuyessay.com/ to catch up